Maatschappelijk werk in de gezondheidszorg als specialisme op de kaart zetten 19 september 2017
Column: Find your Voice to Create a Better Society! 18 september 2017
Spreekuur bij de BPSW voor praktische, juridische en ethische vragen 18 september 2017
Factsheet Wkkgz 11 september 2017
Generaal Pardon VPO en VPI, Bedrijfsmaatschappelijk werker 31 augustus 2017
Vacature voor het College van Beroep; plaatsvervangend maatschappelijk werker 31 augustus 2017
Uitnodiging Conferentie Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming en ander nieuws 08 augustus 2017
Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld aangepast 08 augustus 2017
Koningin Máxima opent Dag van de Jeugdprofessional 08 augustus 2017
Reactie BPSW op pleidooi in NRC voor (her)waarderering van MBO-ers 03 augustus 2017
De kracht van sociaal werk 01 augustus 2017
AGB code voor alle professionals met een registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 24 juli 2017
Uitnodiging Installatie lector Lisbeth Verharen 24 juli 2017
Beroepsregistratie voor hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming. 29 juni 2017
De BPSW in Reykjavik – impressie van een boeiende Europese conferentie Social Work 30 juni 2017
Column: Afscheid van Evidence Based Practice? 30 juni 2017
Bericht van de BPSW-commissie Privacybescherming en geheimhouding 22 juni 2017
Uitnodiging Werkbijeenkomst Concept Beroepscompetentieprofiel sociaal werker 20 juni 2017
Cliëntbrochure over bezwaar-, klacht- en tuchtrech in jeugdhulp en jeugdbescherming 14 juni 2017
Speciaal voor medewerkers: subsidie Slimme WERKvloer 14 juni 2017
Uitnodiging: Denk jij mee over de normen en waarden voor jouw beroepsgroep in het jeugddomein? 08 juni 2017
Factsheet ‘Aan de slag met de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming’ 18 mei 2017
Verslag Focusdag Sociaal Werk Rotterdam 18 mei 2017
Werk jij met volwassenen? Help dan mee met het onderzoek naar de Kindcheck en vul de enquête in! 15 mei 2017
Hoe vertel je een kind dat zijn vader, moeder, broer of zus ernstig ziek is? 03 mei 2017