BPSW-school

BPSWschool Logo 292px

Wil jij jezelf als professional in sociaal werk verder ontwikkelen? En nieuwe kennis en vaardigheden opdoen die onmisbaar zijn in jouw werkveld? Dan ben je bij de BPSW-school aan het juiste adres! De BPSW-school staat voor innovatief leren in een veranderende maatschappij door leren, begrijpen, doen en interactie.

Interactieve werkvormen
Bij de BPSW-school kun je trainingen, congressen, gastcolleges en masterclasses volgen. Aan de hand van interactieve werkvormen ga je aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen, binnen jouw specifieke werkveld. Deskundige trainers begeleiden je hierbij.

De onderwerpen zijn heel divers, zoals:
•    Richtlijnen
•    Professionalisering
•    Beroepscode
•    Beroepsprofiel
•    Tuchtrecht
•    Beroepsethische dilemma’s
•    Actuele maatschappelijke thema’s zoals seksualiteit, suïcide, WMO, etc.

De werkvelden waarin je scholingsactiviteiten kunt volgen zijn onder meer:
•    Maatschappelijk werk
•    Jeugdzorg
•    Groepswerk
•    Gezondheidszorg

OPI & de praktijk
De scholingsactiviteiten vinden op drie (ontwikkel)niveaus plaats, samengevat in de term ‘OPI’: Organisatorische, Persoonlijke en de Inhoudelijke ontwikkeling. Bij de BPSW-school staat de praktijk voorop. De opgedane kennis en vaardigheden kun je meteen toepassen in je werk.

Jeugdzorg
Ben je jeugdzorgprofessional? De BPSW heeft een uitgebreid Jeugdzorg-scholingsaanbod over bijvoorbeeld beroepscode, tuchtrecht, train-de-trainer, en een training voor managers rond professionele autonomie. De scholingen kunnen op individueel niveau gevolgd worden (zie BPSW-agenda), maar ook op maat en incompany gegeven worden zodat getraind kan worden binnen de eigen praktijk, organisatiecultuur en ervaringen.

De BPSW - school brengt je verder in sociaal werk en dichterbij het realiseren van je ambities!

Kijk in de agenda voor het actuele aanbod van de BPSW-School. Voor het incompany en scholingsaanbod op maat in de jeugdzorg kun je terecht op www.platformjeugd.com.

De BPSW is een CRKBO gecertificeerde organisatie en verzorgt daardoor haar opleidingen vrij van BTW.