Verdiepingstraining Beroepsethiek Jeugdzorgwerker


Deze training is een logisch vervolg op de Basistraining Beroepsethiek Jeugdzorgwerker. In de verdiepingstraining verwerf je kennis en inzicht in de bedoelingen en consequenties van de professionalisering van de jeugdzorg, de beroepscode, het tuchtrecht en de beroepsregistratie. Daarnaast komt morele oordeelsvorming aan de orde
.

Doelgroep
Professionals (HBO) die de Basistraining Beroepsethiek Jeugdzorgwerker hebben gevolgd.

Leerdoelen
• Het verwerven van voldoende actuele kennis en overzicht van bedoelingen en consequenties van de professionalisering van de jeugdzorg: maatschappelijk/politiek doel professionalisering; registratie; beroepscode; professionele autonomie; richtlijnen; tuchtrecht en consequenties van onderscheiden verantwoordelijkheden in instellingen
• In staat zijn om deze bedoelingen te herkennen, in eigen woorden weer te geven en te koppelen aan voorbeelden uit de eigen praktijk
• Kennis, vaardigheden en ervaring opdoen over/met morele oordeelsvorming aan de hand van het Stappenplan (inclusief weging artikelen uit de Beroepscode), mede aan de hand van zelf ingebrachte casus uit de eigen werkpraktijk

Resultaat van deze training
De deelnemer geeft blijk van professionele autonomie en voldoet aan wat de beroepscode beoogt: Het beroep deskundig uitoefenen op basis van actuele kennis en gebaseerd op de beroepsstandaard. De professional toetst regelmatig diens visie, handelen en kennis aan het professioneel en beroepsethisch oordeel van collega’s. Een zeker bewustzijn van de eigen professionaliteit is daarbij een noodzakelijk aandachtspunt (zie ook artikelen B,S en T van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker). 

Een professional onderscheidt zich door een lerende houding en de intrinsieke behoefte om de eigen professionaliteit verder te willen ontwikkelen. Deze training daagt daartoe uit en levert een bijdrage aan de beroepstrots van de professional die bereid is zijn/haar kennis en visie te toetsen.

Programma (3 modules)
1. Module e-learning ter voorbereiding op de trainingsbijeenkomst
2. Trainingsbijeenkomst over de thema´s:
a. Professionalisering (in een quiz-spel geeft de deelnemer blijk van adequate basiskennis en de vaardigheid deze te verwoorden)
b. Beroepscode
c. Richtlijnen Jeugdzorg
d. Tuchtrecht
e. Morele oordeelsvorming
f. Professionele autonomie / Professioneel Statuut
g. Transfer naar de praktijk: professionele toekomst
3. Toetsmodule online in te leveren binnen 14 dagen

Eisen beroepsregistratie
De combinatie van Basistraining en Verdiepingstraining Beroepsethiek komt tegemoet aan eisen voor beroeps(her)registratie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Voorwaarde is dat aan alle voorwaarden en onderdelen van zowel de basis- als de verdiepingstraining (3 modules) volledig is voldaan. Meer informatie

De beroepscode
De beroepscode is gedefinieerd door professionals op basis van ervaringen met ethische dilemma´s in de praktijk. De BPSW is als beroepsvereniging en vertegenwoordiger van professionals eigenaar van de Beroepscode Jeugdzorgwerker.

Praktische informatie
Duur: 11 uur (5 uur voorbereiding, 4 uur training, 2 uur toets)
Registratiepunten SKJ: 25,2 scholingspunten, certificaat als de toets met een voldoende is afgesloten
Aantal deelnemers: maximaal 15

Inschrijven?
In de BPSW-agenda kun je zien of de training (binnenkort) op het programma staat. Hier vind je ook meer informatie over locatie, prijzen en tijden.

Incompany
Deze training kan ook incompany worden gevolgd. Interesse? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Kosten incompany: € 2.450