Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Bekijk vandaag Zoeken Ga naar maand

1-daagse scholing: ZO WIL IK LEVEN! GEMAKKELIJKER GEZEGD DAN GEDAAN

x
Vrijdag, April 07, 2017 09:30 - 16:30

De BPSW organiseert de 1-daagse scholing

ZO WIL IK LEVEN! GEMAKKELIJKER GEZEGD DAN GEDAAN!    ------geannuleerd------

Jaarlijks horen 80.000 mensen dat zij een beperkte levensverwachting hebben of niet meer beter worden. Vaak ontstaat er chaos en paniek. Het is dan moeilijk om gedachten op orde te brengen. Mensen zijn in eerste instantie geneigd om in deze ingewikkelde situatie de arts te volgen, terwijl dit niet altijd bij hen past. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven. Hulpverleners kunnen de neiging hebben om zich meer op de ziekte dan op de persoon te richten, waardoor er minder aandacht is de kwaliteit van leven. De ‘Zo wil ik leven’ webapplicatie is ontwikkeld om mensen met een levensveranderende diagnose te helpen bij het krijgen van inzicht in hun levenswensen en doelen. Van daaruit kunnen zij keuzes maken om hun leven te leven zoals zij dat willen.

De scholing ‘Zo wil ik leven!’ is voor hulpverleners en heeft mensgerichte zorg als uitgangspunt. Mensgericht betekent de ander zien als uniek mens die hij of zij is met zijn eigen karakter, waarden, normen en levensverhaal. Familie, naasten en vrienden hebben hier ook invloed op. Om in te kunnen spelen op de persoon en zijn behoeften is het nodig om deze unieke mens te leren kennen. Tijdens de training oefenen de deelnemers met de elementen: Belangrijke onderwerpen, mogelijkheden en besluit uit ‘Zo wil ik leven’. Zij ervaren op welke manier ‘Zo wil ik leven’ kan helpen om in kort tijdsbestek iemand echt te leren kennen en een ‘waardenloos’ gesprek te voeren over zijn /haar leven
Doelgroep: voor professionals in Sociaal Werk die een ‘waardenloos’ gesprek willen voeren met mensen met een levensveranderende diagnose.

Leerdoeldoel scholing
Mensgericht en ‘waardenloos’ werken door hulpverleners in sociaal werk. Luisteren naar de persoon die met behulp van de webapllicatie ‘Zo wil ik leven’ informatie over zichzelf aan de hulpverlener geeft. Dit in plaats van dat de hulpverlener de persoon uitvraagt met behulp van allerlei vragenlijsten en onderwerpen waarvan zij denken dat dit belangrijk is. Dit vraagt een grote omslag in denken en doen.

Programma

1. Wie ben jij?
Waar ligt mijn persoonlijke kracht als hulpverlener. Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) is een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? De persoonlijke profielanalyse geeft inzicht in waarom we doen wat we doen. En als je dit weet kan je dit inzetten om doelgericht te werken.

2. Zo wil ik leven
a. Belangrijke onderwerpen
Theorie over normen en waarden: Met de levensonderwerpen lijst uit ‘Zo wil ik leven’ kan je zien wat jouw belangrijkste levenswaarden zijn en in hoeverre je hier daadwerkelijk invulling aan geeft in je leven. De lijst bestaat uit verschillende domeinen die voor de meeste mensen in meer of mindere mate belangrijk zijn (gebaseerd op VLQ en VLQ-2)(9).

b. Mogelijkheden en besluit
De 3 tips uit ‘Zo wil ik leven’ voor een gesprek met iemand met een veranderde levensdiagnose.
Elk mens is anders, elk mens kiest anders; de theorie van de 7 keuzenstijlen.

3. Wat zeg jij?
In gesprek gaan met mensen die ‘Zo wil ik leven’ gebruiken vraagt om specifieke coachende gespreksvaardigheden. Het verschil tussen de rol als hulpverlener en coach. Coachen onder de waterlijn, hoe vraag je door op Vier lagen model (Erhard Weiher).

Praktisch
Datum: vrijdag 7 april 2017 Gaat niet door, deze wordt op een andere datum gegeven.
Locatie: cursus en vergadercentrum Domstad in Utrecht
Tijd: 9.30 – 16.30 inclusief lunch
Trainer: Jolanda Winters, trainer en coach gespecialiseerd in zorg en welzijn.
Kosten: voor leden van de BPSW € 232,00,00 niet leden betalen € 307,00
Registerpunten: in aanvraag
Certificering: Na afloop van deze scholingsdag en het behalen van de eindtoets krijg je een door het Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat.
Als je minimaal 10 scholingsdagen uit het aanbod voor scholing ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker hebt gevolgd en een compleet portfolio kan verantwoorden kom je in aanmerking voor het certificaat: ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker.

 

Terug