Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Bekijk vandaag Zoeken Ga naar maand

Verdiepingstraining Beroepsethiek Jeugdzorgwerker

x
Woensdag, Mei 10, 2017 13:00 - 17:00

Verdiepingstraining Beroepsethiek Jeugdzorgwerker


Voor professionals (HBO), geregistreerd als jeugdzorgwerker
Duur 11 uur training (5 uur voorbereiding, 4 uur training, 2 uur toets)
Punten 25,2 SKJ registerpunt en een certificaat
Aantal deelnemers maximaal 15
Datum woensdag 10 mei 2017    wordt verschoven naar 3 oktober 2017
Locatie Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Tijd 13.00 tot 17.00 uur
Kosten € 220,- voor leden BPSW en niet leden € 299,-

 

Leerdoelen
• Het verwerven van voldoende actuele kennis en overzicht van bedoelingen en consequenties van de professionalisering van de jeugdzorg: maatschappelijk/politiek doel professionalisering; registratie; beroepscode; professionele autonomie; richtlijnen; tuchtrecht en consequenties van onderscheiden verantwoordelijkheden in instellingen
• In staat zijn om deze bedoelingen te herkennen, in eigen woorden weer te geven en te koppelen aan voorbeelden uit de eigen praktijk
• Kennis, vaardigheden en ervaring opdoen over/met morele oordeelsvorming aan de hand van het Stappenplan (inclusief weging artikelen uit de Beroepscode), mede aan de hand van zelf ingebrachte casus uit de eigen werkpraktijk
• Kennis nemen en bewust worden van de verschillen tussen een moreel dilemma, moreel probleem en een morele kwestie (of lastig thema) en wat dit in de praktijk inhoudt.

Resultaat
De deelnemer geeft blijk van professionele autonomie en voldoet aan wat de Beroepscode beoogt: Het beroep deskundig uitoefenen op basis van actuele kennis en gebaseerd op de beroepsstandaard. De professional toetst regelmatig diens visie, handelen en kennis aan het professioneel en beroepsethisch oordeel van collega’s. Een zeker bewustzijn van de eigen professionaliteit is daarbij een noodzakelijk aandachtspunt. (zie ook artikelen B,S en T van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker)
Een professional onderscheidt zich door een lerende houding en de intrinsieke behoefte om de eigen professionaliteit verder te willen ontwikkelen. Deze training daagt daartoe uit en levert een bijdrage aan de beroepstrots van de sociaal professional die bereid is zijn/haar kennis en visie te toetsen.


Programma (3 modules)
1) Module e-learning ter voorbereiding op de trainingsbijeenkomst
2) Trainingsbijeenkomst over de thema´s:
a. Professionalisering (in een quiz-spel geeft de deelnemer blijk van adequate basiskennis en de vaardigheid deze te verwoorden)
b. Beroepscode
c. Richtlijnen Jeugdzorg
d. Tuchtrecht
e. Morele oordeelsvorming
f. Professionele autonomie / Professioneel Statuut
g. Transfer naar de praktijk: professionele toekomst
3) Toetsmodule online in te leveren binnen 14 dagen

Algemeen
De combinatie van Basistraining en Verdiepingstraining komt tegemoet aan eisen voor beroeps(her)registratie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Voorwaarde is dat aan alle voorwaarden en onderdelen van zowel de basis- als de verdiepingstraining (3 modules) volledig is voldaan.
De beroepscode is gedefinieerd door professionals op basis van ervaringen met ethische dilemma´s in de praktijk. De BPSW is als beroepsvereniging en vertegenwoordiger van professionals eigenaar van de Beroepscode Jeugdzorgwerker.
Meer informatie op https://skjeugd.nl/media/downloads/Voorwaarden_training_beroepsethiek_jzw.pdf

Terug