Aanmeldingsformulier lidmaatschap BPSW Studenten (*) verplicht.
1) Ik wil graag student-lid worden van de BPSW

Naam (*)
Vul uw naam in
Voorletters (*)
Vul uw voorletters in
Tussenvoegsel
Vul uw tussenvoegsel in
Voornaam (*)
Vul uw voornaam in
M/V (*)
Invalid Input
Geboortedatum (ddmmJJJJ) (*)
Invalid Input
Straat (*)
Vul aub uw adres in
Huisnummer (*)
Invalid Input
Postcode (*)
Vul aub uw postcode in
Plaats (*)
Vul aub uw woonplaats in
Telefoon (*)
Vul aub uw vaste telefoonnumer in
Mobiel nummer
Invalid Input
Email prive (*)

2) Ik wil graag in aanmerking komen voor het volgende lidmaatschap:

Lidmaatschap
Invalid Input
Let op: Upload kopie studenkaart in JPG, Word of PDF (indien van toepassing) (*)
Invalid Input
Let op: Na de einddatum van de opleiding gaat een automatische aanpassing plaatsvinden naar het Young Professional (YP) lidmaatschap. Na afloop van de YP overgangsperiode volgt eveneens automatische overgang naar de reguliere contributie (zie voor meer info 'contributie inzien' in linker submenu).

3) Ik wil graag gebruik maken van de volgende betaalwijze:

Betaalwijze (*)
Vul aub uw gewenste betaalwijze in
Bankrekeningnummer (IBAN) (*)
Vul aub uw bankrekeningnummer (18 tekens) in

4) Hogeschool

Naam hogeschool (*)
Invalid Input
Adres hogeschool
Vul aub Adres hogeschool in
Datum (gepland) van afstuderen (*)
Vul aub datum van (gepland) afstuderen in

5) Overig

Ik wil de digitale nieuwsbrief ontvangen
Invalid Input
Ik ben in contact gekomen met de BPSW via:Invalid Input
Anders, namelijk:
Invalid Input
Ik kies om de volgende Beroepscode na te leven, en ontvang deze gratis in mijn welkomstpakket (*)


Invalid Input
Let op: Herroepen van deze aanmelding is mogelijk binnen 7 werkdagen door het online contactformulier met duidelijke vermelding van de term herroeping in te vullen. Als lid van de BPSW verplicht u zich de Beroepscode v/d Maatschappelijk Werker, Jeugdzorgwerker of Sociaal Agogisch Werker na te leven en stelt u zich hieraan toetsbaar op. U onderschrijft tevens het tuchtrechtreglement. U ontvangt zsm het welkomstpakket met lidmaatschapsnummer. Ook ontvangt u zsm inlogcodes en wachtwoord voor het ledenportaal. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd, tenzij de BPSW voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar een schriftelijke opzegging onder vermelding van het lidmaatschapsnummer heeft ontvangen.
Lidmaatschapsvoorwaarden (*)
Invalid Input
Om toegang tot deze website door geautomatiseerd programma's (spambots) te voorkomen, vragen we u om de veiligheidscode hieronder in te vullen (vette of cursieve letters/cijfers als gewone letters invoeren en geen spaties). Typ de tekst zoals die op het scherm staat over in het kader en klik daarna op 'Verzenden.'

Veiligheidscode (*) Veiligheidscode
  Vernieuwen
Invalid Input