BPSW strijdt hartstochtelijk voor waardevol sociaal werk

Door: Lies Schilder, algemeen directeur BPSW

‘Met pragmatisme kun je niemand mobiliseren. Dat kan alleen als je strijdt en hartstocht toont.’ Deze aansprekende woorden van de Duits-Iraanse schrijver Navid Kermani stonden afgelopen weekend in de NRC. Hij doelde op de politiek, maar ik denk dat dit ook voor een beroepsvereniging geldt.

Kernwaarde
Het klinkt wat overdreven, een beetje oorlogstaal, maar in de kern klopt het. De BPSW wil ‘hartstochtelijk’ professionals in sociaal werk mobiliseren. Niet voor de gezelligheid (dat ook..) maar vooral om de kernwaarde van sociaal werk overeind te houden. De waarde dat mensen ‘tot hun recht komen’. Daarvoor is strijd nodig.

Woorden en daden
De BPSW voert die strijd ook. Niet letterlijk te vuur en te zwaard maar met woorden en daden. Soms in het openbaar, maar vaak ook achter de schermen. Dat is niet altijd even zichtbaar maar vaak wel succesvol. We gaan dat de komende jaren nog zichtbaarder maken.

Onderzoekscommissie Geheimhouding en privacy
Ik zal hier een paar speerpunten aanstippen. Bijvoorbeeld strijd tegen oneigenlijke schending van de privacy van cliënten in wijkteams. Hiervoor verzamelt momenteel een onderzoekscommissie onder leiding van bestuurslid Josien Hofs actief signalen van professionals die onder druk staan omdat gemeenteambtenaren allerlei persoonlijke gegevens uit het cliënten contact opvragen.

Zij vragen zich af:
- Mag dat zomaar?
- Hoe zit het dan met het beroepsgeheim en de vertrouwensrelatie?
- Kan ik mijn vak eigenlijk nog wel uitoefenen?

De commissie analyseert de signalen en deze analyses worden gebruikt voor handreikingen van de BPSW met als doel dat professionals hun beroepswaarden overeind kunnen houden.

Scholing
De BPSW organiseert ook scholing op dit gebied, bijvoorbeeld trainingen beroepsethiek maar ook symposia zoals op 17 november j.l. over Privacy en Geheimhouding. Gezaghebbende sprekers als Lia van Doorn en Maarten Verheij verhelderden daar beroepsethische en juridische aspecten van deze lastige vragen. Daarbij werd ook de spanning tussen het ethisch wenselijke en juridisch verplichtende goed duidelijk. Het gaat om complexe materie waarover de strijd nog niet is gestreden.

Advies
Om hier meer houvast in te krijgen heeft het bestuur de wetenschappelijke adviesraad (WAR) van de BPSW gevraagd op dit gebied advies uit te brengen, een advies dat we begin volgend jaar verwachten.

Belangenbehartiging door de BPSW
De BPSW behartigt de belangen van het sociaal werk ook ‘hartstochtelijk’ naar buiten toe.
Bij voorbeeld door:
- Met andere beroepsverenigingen stelling te nemen tegen de aanscherping van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Te publiceren over de kracht van het sociaal werk en de sociaal werker in Zorg en Welzijn, de Volkskrant en onze eigen website
- Hogescholen te adviseren om supervisie in de nieuwe curricula te (blijven) opnemen.
- In de twee grote landelijke professionaliseringsprogramma’s PPJ&J (Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming) en W&MD (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) ervoor te zorgen dat het beroep van ‘onze’ sociaal werkers goed wordt geborgd in bijvoorbeeld: gemeenschappelijke beroepscodes, competentieprofielen, registratie-eisen, professioneel statuut, et cetera.

Erelidmaatschap
Er zijn ook momenten dat BPSW-ers het strijdtoneel verlaten. Rien Vlam, sinds 2004 secretaris van de BPSW, heeft op 17 november afscheid genomen als bestuurslid. Zijn maximale termijn zat er op. Uit zijn afscheidsspeech blijkt dat zijn hartstocht en strijdlustigheid er zeker nog niet opzitten. Gelukkig heeft Rien het hem door Jan Laurier aangeboden erelidmaatschap in dank aanvaard!

Reacties naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.