Dag van de Sociaal Werker

De impact van sociaal werk

De impact van jouw werk als professional in het sociaal domein is groot. Jullie werken vaak onzichtbaar, in de wijken, bij mensen thuis. Het is pittig werk met grote waarde voor de individuen en buurten waarmee jullie samenwerken én zo belangrijk voor de samenleving.

Speciaal voor de Sociaal Werkers organiseert Zorg + Welzijn op woensdag 15 maart 2017, tevens International Day of Social Work, een dag die gaat over wat er nodig is om impact te bereiken, te onderhouden en te versterken!

Deze dag krijg je antwoord op vragen als:

 • Wat kenmerkt de sociaal werker
 • Welke eigenschappen heb jij nodig om sociaal werk verder te ontwikkelen
 • Hoe kan ik beter samenwerken met de partijen rondom de cliënt?
 • Hoe kan ik beter samenwerken met andere domeinen?
 • Wat is mijn positie is als sociaal werker in het wijkteam?
 • Wat is de belangrijkste verschuiving in welzijn, het werk nu? En over 5 en 10 jaar?
 • Hoe ziet de sociaal werker van de toekomst eruit?
 • Participatie en vrijwillige inzet, hoe kan ik daar meer gebruik van maken
 • Wat zijn de grenzen van zelfredzaamheid?
 • Vluchtelingenproblematiek en integratie, wat is jouw rol/toegevoegde waarde als sociaal werker in dit ingewikkelde thema?
 • Hoe kan ik met die eenzaam of verwarde mensen beter ondersteunen?
 • Hoe ga je om met ingewikkelde opvoedkundige thema’s?
 • Is het  haalbaar armoede aan te pakken?


Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar

Zorg+Welzijn en arbeidsmarktorganisatie FCB maken deze dag ook de Sociaal Werker van het Jaar bekend. 

Meer informatie over de dag en aanmelden.