Handreiking zorg in laatste levensfase van dak- en thuislozen

Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het NIVEL heeft samen met VUmc/EMGO+, GGZ inGeest, Hogeschool Inholland en Parnassia een handreiking gemaakt over de palliatieve zorg voor deze doelgroep. De handreiking biedt praktische adviezen. 

Over de zorg in de laatste levensfase, ofwel palliatieve zorg voor dak- en thuisloze mensen, is weinig praktische literatuur beschikbaar. Dit is de eerste handreiking met casuïstiek en adviezen voor ieder die met deze doelgroep werkt. In de handreiking is te lezen waarom palliatieve zorg voor deze groep bijzonder is, en wat er nodig is om goede palliatieve zorg te bieden. De adviezen zijn bedoeld voor zorgverleners en managers in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Naar de handreiking