Erelid Agnes de la Rie overleden

Wij kregen bericht dat ons erelid Agnes de la Rie op 19 januari 2017 op 86-jarige leeftijd is overleden. Agnes is jarenlang actief geweest in en voor de NVMW als lid en voorzitter van de functiegroep schoolmaatschappelijk werk. Een paar jaar geleden heeft zij zich als voorzitter terug getrokken. Zij is een schoolvoorbeeld van een bevlogen en proactief lid en heeft veel voor het schoolmaatschappelijk werk betekend. De beroepsgroep is haar veel dank verschuldigd!

Wij wensen haar naasten veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.