over BPSW

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk / BPSW is dé beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen. Ook andere beroepsgroepen in sociaal werk zijn van harte welkom. Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij vertolkt de BPSW het geluid van deze professionals.

De BPSW zet zich in voor de beroepsontwikkeling, professionalisering, scholing en positionering van de verschillende beroepsgroepen binnen de vereniging. Leden van dezelfde beroepsgroep kunnen binnen het grotere verband van de BPSW in een eigen ‘kamer’ hun beroepsidentiteit blijven ontwikkelen en borgen, en werken aan de kwaliteit van hun beroep.  Bijvoorbeeld in de kamer Maatschappelijk werk, de kamer Jeugdzorg en de kamer Sociaal agogen. Tegelijk kunnen zij hun krachten bundelen met andere sociale beroepsgroepen.

Leden houden zich aan de Beroepscode en zijn hieraan toetsbaar.

De BPSW lobbyt als landelijke beroepsvereniging mee aan diverse beleidstafels. Door het bestuur en de directeur wordt gesproken met de ministeries van VWS, OC&W, politieke partijen, werkgeversorganisaties, brancheverenigingen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en natuurlijk met maatschappelijk werkorganisaties. Ook onderhoudt de BPSW contacten met de Unie Zorg en Welzijn, AbvaKabo, CNV Publieke Zaak, Actiz, Agora en verzekeraars.

De BPSW werkt nauw samen met hogescholen, opleidingsinstituten, kennisinstituten, lectoraten, hoogleraren en het beroepsregister Registerplein (voorheen BAMw)

De leden zijn actief in functiegroepen die onder andere werksector specifieke functiebeschrijvingen en competenties ontwikkelen. Ook kunnen leden deelnemen aan regionetwerken die, in samenwerking met hogescholen, studiemiddagen organiseren. De BPSW is een vereniging met een Algemeen en Dagelijks Bestuur, een directeur die leiding geeft aan het verenigingsbureau en statuten. De leden hebben inspraak en controleren het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) die minimaal een maal per jaar wordt gehouden.