Persberichten

Actuele persberichten van de NVMW:

02-11-2015 NVMW heet nu BPSW

13-07-2015 Nieuwe naam voor NVMW definitief

14-4-2015  Nieuwe naam NVMW: Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

02.04.2015 Beroepscode Jeugdzorgwerker behoeft geen aanpassingen bij verbreding jeugdzorg

09.07.2014 Reactie NVMW op Besluit Jeugdwet

26.06.2014 Reactie NVMW op rapport "Meer van Waarde"

07.04.2014 Wijziging Wet op de jeugdzorg aangenomen

17.03.2014 INZENDINGSTERMIJN VOOR MARIE KAMPHUIS PRIJS IS VERVROEGD TOT 31.05!

11.03.2014 Richtlijnenjeugdzorg.nl vernieuwd: Eerste richtlijn online!

06.03.2014 Vacature: stafmedewerker PR en communicatie (sluit 01.04)

06.03.2014 Vacature: stafmedewerker Ondersteuning leden (sluit 01.04)

05.03.2014 Professionalisering Jeugdzorg. Stand van zaken per 1 januari 2014.

13.02.2014 Start campagne Sociaal werk doe je met Sociaal Werkers!

04.02,2014 NCJ lanceert nieuwe richtlijnen jeugdzorg

24.01.2014 Regio Rotterdam: Drukbezochte bijeenkomst over vrijwilligerswerk

21.01.2014 Herziene uitgave Meldcode huiselijk geweld kindermishandeling

15.01.2014 NVMW en HS Windesheim (Zwolle) starten nieuw Regionetwerk.

02.01.2014 INZENDTERMIJN MARIE KAMPHUIS PRIJS IS VERVROEGD!

05.11.2013 NVMW lanceert kompas voor jeugdzorgwerkers

26.06.2013 Beroepscode voor de Sociaal Agogisch Werker in nieuw jasje!

06.06.2013 Baukje Schaafsma en Han Baeten bevorderd tot nieuwe ereleden

04.01.2013 Laat zien wat je waard bent met het verneuwd jeugdzorgaanbod van de NVMW

25.01.2013 Directeur NVMW Lies Schilder ontvangt doctorsbul!

04.09.2012 Kwaliteit jeugdzorg versterkt door Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker.

06.06.2012 NVMW schenkt aandacht aan de Maatschappelijk Werker.

31.05.2012 NVMW helpt (startende) ondernemers, zzp'ers, vrijgevestigden en freelancers op weg

09.05.2012 Gastcollege 'Maatschappelijk werkers in gedwongen kader'

08.02.2012 NVMW biedt uniek totaalpakket Geheimhouding & Privacy.

07.12.2011 Position paper stelselwijziging jeugdzorg: benut kans op bredere bevoegdheden geregistreerde beroepsbeoefenaren.

01.11.2011 NVMW lanceert www.platformjeugd.com.

29.01.2011 NVMW: Vervang indicatiestelling door vraaggestuurde zorg door kernteam CJG.

22.08.2011 NVMW pleit bij VWS voor herziening besluit stopzetting vergoeding voor tolk-en vertaaldiensten.

08.06.2011 Dutch Hospital Data (DHD) kent maatschappelijk werk landelijke DBC-codes toe!

07-03-2011 Lies Schilder nieuwe directeur NVMW.

09-02-2011 Wettelijke erkenning gezondheidszorg maatschappelijk werk nog nooit zo dichtbij!

27-01-2011 Programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg van start.

22-12-2010 NVMW nodigt leden van Phorza van harte uit lid te worden van de NVMW.
13-12-2010 Geheel vernieuwde website NVMW online en web 2.0 proof
27-10-2010 Theo Roes neemt afscheid, en wordt opgevolgd door Jan Laurier.
07-10-2010 Eindrapportage over beroepscodes en tuchtrecht in de jeugdzorg gereed.
01-09-2010 Benoeming twee warnemend directeuren Magteld Beun en Thea Haverkort.
17-08-2010 Vertrek Iris Leene, directeur NVMW.
26-05-2010 NVMW introduceert Dag van de Maatschappelijk Werker.
02-02-2010 Inspraak Addendum Beroepscode Jeugdzorgwerker van start.
27-01-2010 NVMW introduceert publicatie GEHEIMHOUDING & PRIVACY.