Professionals

Momenteel is het extra belangrijk duidelijk te maken waar de beroepen Maatschappelijk werker, jeugdzorgwerker en sociaal agoogen voor gaan en staan. Bovendien heeft de BPSW voor de verdere ontwikkeling van de beroepsgroepen meer leden nodig.

Platform en netwerk van professionals in sociaal werk
De BPSW biedt het platform en het netwerk van professionals dat u helpt te participeren in beroepsontwikkelingen, u te profileren bij uw werkgever en uw beroep te positioneren binnen het sociale domein. Bovendien is de BPSW van cruciaal belang om de identiteiten van de beroepsgroepen te borgen.

Dit doet de BPSW door:
- Uitgeven van publicaties, zoals de Beroepscode en het Beroepsprofiel van de Maatschappelijk Werker, de Beroepscode van de Jeugdzorgwerker en de Beroepscode van de Sociaal agoog.
- Erkennen, borgen en ontwikkelen van de kwaliteit van de leden.
- Organiseren bij- en nascholingsactiviteiten, jaarcongres, symposia en gastcolleges via de BPSW-school.
- Netwerken via de BPSW-LinkedIn groepen en evenementen.
- Helpen en faciliteren bij morele en ethische dilemma’s met de Beroepscode.  
- Ter beschikking stellen van website en e-mail nieuwsbrief voor profilering.
- Bundelen en uitwisselen van kennis via de online bibliotheek die per functiegroep informatie geeft, gericht op uw situatie.
- Op weg helpen op de arbeidsmarkt middels vacatures op de website.
- Toetsen van de beroepsuitoefening aan de Beroepscode.

Gewoon professioneel
Als maatschappelijk werker, Jeugdzorgwerker of sociaal agoog stelt u zich vanzelfsprekend als professional op. Daarbij hoort gewoon het lidmaatschap van de BPSW. Word direct lid of kijk naar het volledige aanbod. Of bekijk de kortingsmogelijkheden