Functie- , werk- vakgroepen en regionetwerken

De BPSW kent verschillende functiegroepen. Een functiegroep bestaat uit sociaal werkers uit een bepaalde werksector (zie linker menu). Leden van de functiegroep zijn experts op hun eigen werkterrein. Zij informeren de BPSW over de laatste stand van zaken, onderhouden contacten met verschillende instanties en ontwikkelen diensten en producten, zoals richtlijnen en competentieprofielen, waar collega’s graag gebruik van maken. BPSW leden kunnen zich hier aanmelden voor een van de functiegroepen. De BPSW breidt het aantal functiegroepen graag uit met andere werksectoren.

Regionetwerken (zie ook linker menu) zijn samenwerkingsverbanden tussen de BPSW en hogescholen. De netwerken bestaan uit sociaal werkers uit diverse werkvelden, docenten en studenten. De leden organiseren studie- en themabijeenkomsten naar aanleiding van (regionaal) gesignaleerde maatschappelijke ontwikkelingen. Zo creëren de regionetwerken 'dicht bij huis' mogelijkheden om kennis te vergaren en vaardigheden en competenties te ontwikkelen.

Op de bijeenkomsten kunnen sociaal werkers bovendien collega’s uit verschillende werkvelden leren kennen en praktische kennis en ervaring uitwisselen. De BPSW en de hogescholen willen hiermee de professionalisering van het sociaal werk stimuleren en de verbinding tussen studie en praktijk versterken.

Ook kent de BPSW een werkgroep DBC, en de vakgroep Master Social Work.