BPSW zoekt twee leden voor de Kascommissie

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) zoekt twee leden voor de kascommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor het toezicht en de controle op de financiële administratie van de vereniging.

De BPSW (voorheen NVMW) zet zich in voor de beroepsontwikkeling, professionalisering, scholing en positionering van de verschillende beroepsgroepen binnen de vereniging. Leden van dezelfde beroepsgroep kunnen binnen het grotere verband van de BPSW hun beroepsidentiteit blijven ontwikkelen en borgen, en werken aan de kwaliteit van hun beroep.

Kascommissie
De kascommissie is verantwoordelijk voor het toezicht en de controle op de financiële administratie zoals deze in de jaarrekening gepresenteerd wordt. De kascommissie controleert jaarlijks de door het bestuur en/of de administrateur opgestelde jaarstukken van het boekjaar. Alle inkomsten en uitgaven moeten op de juiste manier geregistreerd, verwerkt en geboekt zijn, want elke uitgave moet verantwoord kunnen worden.

Algemene Ledenvergadering
Ieder jaar legt de penningmeester van de BPSW bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoording af over de financiën van de BPSW. In een vereniging, zoals de BPSW, controleren de leden de financiële gang van zaken. De jaarrekening vormt daarbij het belangrijkste moment. De leden van de kascommissie worden vroegtijdig betrokken bij de afronding van de jaarrekening. Dit houdt in dat er een overleg plaatsvindt waarin de kascommissie en de penningmeester (proces)afspraken maken om ervoor te zorgen dat de kascommissie tijdig en goed in staat is haar controlerol uit te kunnen voeren. Dit kan ook betekenen dat de kascommissie begeleid wordt door een extern deskundige.

Rapporteren
Tijdens de ALV rapporteert een lid van de kascommissie over de controle en deelt de ALV mee of zij de penningmeester al dan niet décharge kunnen verlenen. De ALV waarin de jaarrekening van 2016 besproken en goedgekeurd wordt vindt dit jaar op 22 juni 2017 plaats. De voorbereidingen met de kascommissie starten in april.

Wij vragen
We zoeken bij voorkeur leden met een financiële achtergrond, maar ook leden met een grote affiniteit voor financiën worden nadrukkelijk gevraagd te reageren. Als lid van een kascommissie hoef je niet persé financieel expert te zijn. Wel is het handig als je iets weet van de opbouw van een financiële administratie en van een financiële verantwoording.

Ben je lid van de BPSW of bereid dit te worden? En ben je een aantal momenten per jaar beschikbaar? Dan komen we graag met je in contact!

Wij bieden
De functie is onbezoldigd (op vrijwilligersbasis), reiskosten worden vergoed.

Meer informatie of direct solliciteren?
Voor informatie over de vacante posities kun je op werkdagen telefonisch contact opnemen met Leo Rietbroek, penningmeester 06-15951242. Indien je belangstelling hebt voor deelname aan de kascommissie word je verzocht vóór 13 maart 2017 te reageren. Je kunt een kort curriculum vitae en motivatie zenden aan het bureau van de BPSW, t.a.v. Leo Rietbroek, Leidseweg 80, 3531 BE Utrecht, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..